„Povinnost testovat ve firmách s méně než 10 zaměstnanci

Ministerstvo zdravotnictví vydalo s účinností od 24. března 2021 nové mimořádné opatření, na jehož základě dojde k dalšímu rozšíření okruhu osob povinných zajišťovat testování svých zaměstnanců. Dle tohoto opatření má zaměstnavatel s 1 až 9 zaměstnanci následující povinnosti:
 
  1. zaměstnavatel musí začít zajišťovat pro své zaměstnance POC antigenní testy nebo tzv. samotesty již od 28. března 2021;
  2. první testování zaměstnanců musí proběhnout v týdnu mezi 30. březnem 2021 až 6. dubnem 2021, následně by mělo docházet k pravidelnému testování s frekvencí alespoň jednou za týden;
  3. od 6. dubna může zaměstnavatel umožnit přítomnost na pracovišti pouze těm zaměstnancům, kteří v posledních 7 dnech podstoupili RT-PCR test, POC antigenní test nebo samotest;
  4. z povinného testování mají výjimku zaměstnanci, kteří:
  1. jsou na home office;
  2. již prodělali onemocnění Covid-19 a od posledního pozitivního RT[1]PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní;
nebo
  1. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19 a od dokončení očkování uběhlo alespoň 14 dní.
 
Zároveň na základě tohoto opatření budou mít od 6. dubna 2021 osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky povinnost vstupovat na své pracoviště pouze za předpokladu, že podstoupily v posledních 7 dnech RT[1]PCR test, POC antigenní test nebo samotest s negativním výsledkem. Tato povinnost se však nevztahuje na OSVČ, kteří se na svém pracovišti nesetkávají se třetími osobami, s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti.


 

Machálek LAW & Co.

Advokátní kancelář JUDr. Ing. Petra Machálka, Ph.D. působí v advokacii od roku 1999. Při poskytování právních služeb klade důraz především na profesionální přístup, spolehlivost, diskrétnost a dlouhodobé vztahy, nebrání se však ani jednorázovému poskytování právních služeb klientům.

JUDr. Ing.
Petr Machálek,
Ph.D.

JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D.

Mgr. Ing.
Ivana Lasovská

Mgr. Ing. Ivana Lasovská

Mgr. Adéla Machálková

Mgr. Adéla Machálková

Bc. Kateřina Slezáková

Bc. Kateřina Slezáková

Mgr. Lenka Zahradníčková

Mgr. Lenka Zahradníčková

O nás

Jsme advokátní kancelář s tzv. generální praxí. Zabýváme se poskytováním právních služeb napříč všemi právními odvětvími. Klientům, jak z řad fyzických osob, tak i právnických osob, poskytujeme komplexní právní servis od jednoduchých právních rad po zastupování klientů v řízeních před soudy, orgány veřejné správy, samosprávy a dalšími institucemi.
K dispozici jsme našim klientům nejen v sídle advokátní kanceláře ve Vyškově, na pobočce v Praze, ale po dohodě poskytujeme právní služby kdekoli na území ČR.
 
V rámci poskytování právních služeb spolupracujeme s prověřenými specialisty a znalci z různých oblastí, zejm. z oblasti daní, účetnictví, stavebnictví apod.